Školenie OOPP

Školenia zamerané na praktickú ochranu zdravia pri práci a vo vhodnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov sú dôležitou súčasťou pracovného procesu vo výrobných, stavebných či energetických firmách.

Potreba využitia správnych ochranných prostriedkov je aktuálnou témou. Prevencia voči poškodeniu zdravia s trvalými následkami, ktoré je známe i ako choroba z povolania, sa v rámci pracovno-právnej agendy dostáva do stredu pozornosti firiem.

Správne vedené školenia naučia zamestnancov vhodne používať osobné ochranné pracovné prostriedky, zefektívnia ochranu zdravia zamestnancov pri výkone pracovných úloh a prinesú minimalizáciu rizík v pracovnom prostredí pre danú firmu či jej prevádzku.

Správne využitie osobných ochranných prostriedkov znižuje náklady firiem, zlepšuje profitabilitu a smeruje k budovaniu lepšieho imidžu firmy u jej potenciálnych partnerov.

© 2011 Copyright ATW Monitoring, s.r.o. Created by binary.sk design  Spring3