OOPP

V oblasti osobných chranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) pri práci ponúkame na základe 15 rokov skúseností komplexné riešenia – od posúdenia rizík pracovného prostredia, celkového hodnotenia pracovného prostredia, návrhu najvhodnejších riešení ochrany cez školenia v bezpečnosti, správnom používaní a údržbe osobných ochranných pracovných prostriedkov až po samotné produkty OOPP na ochranu zraku, sluchu, dýchania alebo povrchu celého tela.

Ponuka v oblasti osobných ochranných prostriedkov je doplnená o dva segmenty – prvým sú bezpečnostné fólie (na sklá i karosériu automobilov, pre budovy) a tlačové fólie (komplexné portfólio tlačových fólií 3M). Druhým dôležitým segmentom je tzv. papierový program zameraný na hygienu a čistotu v pracovnom prostredí.


© 2011 Copyright ATW Monitoring, s.r.o. Created by binary.sk design  Spring3