Monitoring - vzduch

Monitoring ovzdušia-prostredia zameraný na detekciu ionizujúceho žiarenia (rádioaktivity).

Gamma RAE II R Osobný dozimeter s detektorom, ktorý slúži na detekciu dávkového príkonu (identifikuje možný nebezpečný zdroj rádioaktivity vo Vašom okolí) a na meranie tzv. kumulovanej ročnej dávky (množstva ionizujúceho žiarenia prijatého počas 12 mesačného obdobia). V obidvoch situáciách Vás preventívne upozorní na nebezpečnú dávku ionizujúceho žiarenia vo Vašom okolí, čo vedie k ochrane Vášho zdravia/života.


Ecotest VIP Osobný detektor rádioaktivity určený pre manažérov a riadiacich pracovníkov. Hlavným cieľom tohoto zariadenia je zabezpečenie istoty pre používateľa, že sa nenachádza v prostredí, v ktorom môže prísť k ohrozeniu jeho zdravia rádioaktivitou, alebo informuje majiteľa detektora, že sa k nemu priblížil niekto, kto má so sebou zdroj rádioaktivity, ktorým mu môže poškodiť zdravie/ohroziť ho na živote.Viac informácií získate telefonicky

© 2011 Copyright ATW Monitoring, s.r.o. Created by binary.sk design  Spring3