Monitoring - voda

Diaľkovo ovládané miniponorky slúžia k detailnému vizuálno-technickému monitoringu prostredia bez nutného fyzického vstupu človeka. S hĺbkou dostupu do 150 metrov dokážu pracovať vo všetkých vodných nádržiach na území Slovenskej republiky.

Portfólio služieb v oblasti vodného monitoringu obsahuje možnosti inšpekcie hrádzí vodných diel, kontroly dna vodných tokov a nádrží, prípadne prieskumné práce v súvislosti s vodohospodárskymi stavbami.

© 2011 Copyright ATW Monitoring, s.r.o. Created by binary.sk design  Spring3